NetPsykiater overskrift
Din speciallæge på nettet
 
Forsiden
Psykiatriloven
Overblik
Overordnet
Tvangsindlæg-
gelse
Tvangstilbage-
holdelse
Tvangsbehand-
ling
Bæltefiksering
Beskyttelses-
fiksering
Patientrådgiver
Klagevejledning
Klageadgang
Spørgsmål og
svar om loven
 
Lovens tekst
 
Sygdomme
alfabetisk
Agorafobi
Akut belastnings-
reaktion
Akut psykose
Alkoholmisbrug
Angst
Anoreksi

Borderline person-
lighedsforstyrrelse
Bulimi
Delirium/konfusion
Demens
Depression
Enkelfobi
Fødselspsykose

Generaliseret angst
Konfusion
Krise
Mani
Maniodepressiv
psykose


Panikangst
PTSD
Personligheds-
forstyrrelser
Socialangst
Tvangstilstand, OCD
Paranoid psykose
Psykoser

Skizofreni
Skizotypisk
sindslidelse
Stofmisbrug
 
Andre emner
Symptomer:
Angst
Hallucinationer
Søvnforstyrrelser
Vrangforestillinger
Flere symptomer -klik!

Sygdomme - overblik
:
Årsager til psykisk
sygdom

Det spørger lægen om
Undersøgelser
Skanning
Sådan stilles diagno-
sen

Diagnosesystemer
Medicin
Psykoterapi
Her får du behandling
Forebyggelse
Det kan man selv gøre
 

BREVKASSE OM PSYKIATRILOVEN
   

Tvangstilbageholdt

  
   

Tvangstilbageholdt

Spørgsmål: På et tidspunkt var jeg indlagt på en lukket afdeling, hvor jeg blev tvangstilbageholdt. Det der undrer mig er, at man kan tvangstilbageholde, udelukkende på baggrund af mistanke om selvmord. Jeg vil ikke gå i detaljer omkring mit ophold, det var temmelig kompliceret. Når jeg undrer mig over ovenstående, er det fordi der er en af mine bekendte, som har fortalt mig, at en af det står i Grundloven, at enhver statsborger har ret til at tage sit eget liv. For en ordens skyld vil jeg lige tilføje, at jeg er rask i dag og på igen måde har suicidale træk. Jeg har set jeres sektion om tvang igennem men kunne ikke umiddelbart finde et svar. Er der noget min ven har misforstået, måske findes den omtalte paragraf slet ikke eller måske har den en under paragraf der omhandler psykiatri.


Svar: Normalt kan man kun blive tvangsindlagt eller tvangstilbageholdt, hvis man er psykotisk, dvs. sindssyg og har nedsat realitetssans. Hvis man tænker på selvmord, behøver man ikke samtidig at være psykotisk. Det fremgår dog af bemærkningerne til psykiatriloven, at selvmordstanker kan sidestilles med at være psykotisk, hvis lægen skønner, at der er en væsentlig risiko for, at man tager sit eget liv.
Denne regel er god, fordi der er mange, som forsøger at begå selvmord, mens de er i affekt, dvs. ude i et følelsesmæssigt pres, som ofte går over efter en dag eller to, f.eks. hvis deres kæreste er gået fra dem.
Ved at blive tvangsindlagt forhindres mange på den måde i at følge en hurtig indskydelse om at begå selvmord.
Hverken grundloven eller andre love giver os ret til at tage vores eget liv. Ifølge Grundlovens paragraf 71 er den personlige frihed ukrænkelig, men ifølge stykke 2 i samme paragraf kan frihedsberøvelse finde sted, hvis der er mulighed for det ifølge andre love, f.eks. psykiatriloven.


Andre emner i
brevkassen
Angst
Depression
Fysisk eller psykisk
Krise
Behandling
Misbrug
OCD
Parforhold
Personligheds-
forstyrrelse

Psykose
Psykiatriloven
Psykoterapi
Spiseforstyrrelser
Øvrige emner
Alle spørgsmål
Sygdome
inddelt i grupper
Angst:
Overblik
Agorafobi
Enkelfobi
Generaliseret angst
Panikangst
Socialangst

Krise:
Overblik
Akut belastnings-
reaktion

PTSD

Misbrug:
Alkoholmisbrug
Medicinmisbrug
Stofmisbrug

Personligheds-
forstyrrelser:

Overblik
Dependent person-
lighedsforstyrrelse

Dyssocial person-
lighedsforstyrrelse

Emotionelt ustabil
personligheds-
forstyrrelse
(Borderline)

Histrionisk person-
lighedsforstyrrelse

Narcissistisk person-
lighedsforstyrrelse

Paranoid person-
lighedsforstyrrelse

Skizoid person-
lighedsforstyrrelse

Tvangspræget per-
sonlighedsforstyrrelse
Ængstelig person-
lighedsforstyrrelse


Psykoser:
Overblik
Akut psykose
Delirium /konfusion
Fødselspsykose
Paranoid psykose

Spiseforstyrrelser:
Overblik
Anoreksi
Bulimi
 
Øvrige

Adresser og links
Ordbog