NetPsykiater overskrift
Din speciallæge på nettet
 
Forsiden
Angst
Overblik
Årsager til
angst
Det spørger
lægen om
Sådan stilles
diagnosen
Sygdomsforløb
Behandling
Forebyggelse
Det kan man
selv gøre
Spørgsmål og
svar om angst
Brevkasse om
angst
Angstformer
Agorafobi
Socialfobi
Enkelfobi
Generaliseret
angst
Panikangst
Sygdomme
alfabetisk
Agorafobi
Akut belastnings-
reaktion
Akut psykose
Alkoholmisbrug
Angst
Anoreksi

Borderline person-
lighedsforstyrrelse
Bulimi
Delirium/konfusion
Demens
Depression
Enkelfobi
Fødselspsykose

Generaliseret angst
Konfusion
Krise
Mani
Maniodepressiv
psykose


Panikangst
PTSD
Personligheds-
forstyrrelser
Socialangst
Tvangstilstand, OCD
Paranoid psykose
Psykoser

Skizofreni
Skizotypisk
sindslidelse
Stofmisbrug
 
Andre emner
Symptomer:
Angst
Hallucinationer
Søvnforstyrrelser
Vrangforestillinger
Flere symptomer -klik!

Sygdomme - overblik
:
Årsager til psykisk
sygdom

Det spørger lægen om
Undersøgelser
Skanning
Sådan stilles diagno-
sen

Diagnosesystemer
Medicin
Psykoterapi
Her får du behandling
Forebyggelse
Det kan man selv gøre

Psykiatriloven:
Bæltefiksering
Klagemuligheder
Tvangsbehandling
Tvangsindlæggelse
Tvangstilbageholdelse
 
 
BREVKASSE OM ANGST
     
Angst for katastrofer
Angst eller skizofreni
Socialfobi, behandling
Psykoterapi eller medicin
Utryg ved medicin
Social angst
  Angst og pension
Panikangst, medicin
Hypnose mod angst
Angst for at dø
Symptomer kommer igen
Panikangst og hjertebanken
     

Angst og pension

Spørgsmål: Jeg er en pige på 20 år, der i otte år har lidt af angst. Jeg har gået til skolepsykolog og almindelig psykolog, samt set en psykiater en enkelt gang.
For to år siden blev angsten så slem, at jeg ikke kunne klare det mere, så jeg begyndte at gå hjemme, hvilket gav mig en kæmpe depression. Jeg går stadig hjemme.
Jeg er blevet diagnosticeret til at have panikangst og socialangst som har spredt sig til hjemmet, også selv om der ikke er andre mennesker, eller agorafobi.
Samt periodiske depressioner, som medicinen dog har gjort lettere.
Lægerne er i tvivl. Man har aldrig kunne finde ud af hvad angsten skyldes (kan man fuldstændigt have fortrængt, hvis det er noget man har oplevet?), men den kan dog være arvelig i mit tilfælde.
Hvis jeg presser mig selv til at overvinde mig, giver det bare bagslag i form af større angst.
Jeg kan ikke tåle den mindste form for pres eller stress, da det blot forværrer min angst, og fremkalder en slem depression.
Dette kan min kommune dog ikke sætte sig ind i.
Jeg har "levet" på kontanthjælp i to år. Men da jeg kun har et rådighedsbeløb på 1100 kr., som man bare ikke kan leve for, så stresser også det mig meget.
Jeg har ansøgt om pension, men har fået afslag (for ½ - 1år siden).
Nu har jeg så ansøgt igen. Men har ikke fået svar endnu.
Jeg ved godt, at det er meget svært at få tilkendt. Men da min situation er som den er, så ser jeg den som den eneste udvej.
Har du hørt om andre i min situation og i min alder, der har fået tilkendt pension?
Hvordan kan jeg få kommunen til at fatte at jeg ikke kan klare det indirekte og direkte pres, de giver mig?? Nogle gode råd?
Jeg har sagt det til dem adskillige gange, men de fatter det ikke.
Hvor længe skal man have en lidelse, inden den kan blive kaldt for varig? Jeg har jo haft min i otte år ud af 20 år.
Men kommunen mener stadig, at jeg kan blive rask.
Det er dybt frustrerende at leve på den her måde, så jeg håber at du har nogle gode råd med hensyn til min kommune.
Samtidig vil jeg lige spørge dig om angst ikke kan kaldes for en psykiatrisk lidelse? For det siger min kommune at det ikke kan, og jeg mener, at det er en psykiatrisk lidelse.

Svar: Selvfølgelig er angst en psykiatrisk lidelse, og din angst er meget alvorlig, fordi den forhindrer dig i at komme ud.
Du har ret i, at din angst kan være arvelig, og der kan også være psykiske grunde til angsten, som du kan have fortrængt, eller som du ikke er opmærksom på.
Din situation lyder meget vanskelig, og jeg kan godt forstå, at du er frustreret over den mangel på forståelse, du møder fra kommunen.
Du beskriver, at du ikke kan komme ud hjemmefra, og at du, selv når du er hjemme hos dig selv, lider af angst og depressioner. Derfor har du jo heller ikke mulighed for at arbejde.
Det betyder, at du er berettiget til at få pension, hvis du har været igennem alle relevante muligheder for behandling, så man kan sige at behandlingsmulighederne er udtømte.

Når du alligevel har fået afslag på pension, kan det skyldes, at angst er en sygdom, som ellers ofte kan behandles med et godt resultat.
F.eks. er der på angstklinikker og psykoterapeutiske dagafsnit rundt om i landet meget gode resultater med at behandle mennesker med angst. Og nogle steder f. eks. på Stolpegård i Københavns Amt er det muligt at være indlagt, mens man får behandling for angst. Det kan være en løsning, hvis man ikke kan tage frem og tilbage pga. angsten.
Du skriver, at du har gået til behandling hos skolepsykolog og almindelig psykolog, samt set en psykiater en enkelt gang, og at du får medicin, som har hjulpet på depressionerne.
Mener psykologen ligesom kommunen, at din angst godt kan behandles? Og har han eller hun forslag til hvordan du kan komme videre?
Jeg håber, du finder den løsning, som på lang sigt er bedst for dig selv, og at du kan få et bedre samarbejde med din kommune om at finde en god løsning.


Andre emner i
brevkassen
Angst
Depression
Fysisk eller psykisk
Krise
Behandling
Misbrug
OCD
Parforhold
Personligheds-
forstyrrelse

Psykose
Psykiatriloven
Psykoterapi
Spiseforstyrrelser
Øvrige emner
Alle spørgsmål
Sygdome
inddelt i grupper
Angst:
Overblik
Agorafobi
Enkelfobi
Generaliseret angst
Panikangst
Socialangst

Krise:
Overblik
Akut belastnings-
reaktion

PTSD

Misbrug:
Alkoholmisbrug
Medicinmisbrug
Stofmisbrug

Personligheds-
forstyrrelser:

Overblik
Dependent person-
lighedsforstyrrelse

Dyssocial person-
lighedsforstyrrelse

Emotionelt ustabil
personligheds-
forstyrrelse
(Borderline)

Histrionisk person-
lighedsforstyrrelse

Narcissistisk person-
lighedsforstyrrelse

Paranoid person-
lighedsforstyrrelse

Skizoid person-
lighedsforstyrrelse

Tvangspræget per-
sonlighedsforstyrrelse
Ængstelig person-
lighedsforstyrrelse


Psykoser:
Overblik
Akut psykose
Delirium /konfusion
Fødselspsykose
Paranoid psykose

Spiseforstyrrelser:
Overblik
Anoreksi
Bulimi
Øvrige

Adresser og links
Ordbog


Til toppen af siden