NetPsykiater overskrift
Din speciallæge på nettet
 
Forsiden
Angst
Overblik
Årsager til
angst
Det spørger
lægen om
Sådan stilles
diagnosen
Sygdomsforløb
Behandling
Forebyggelse
Det kan man
selv gøre
Spørgsmål og
svar om angst
Brevkasse om
angst
Angstformer
Agorafobi
Socialfobi
Enkelfobi
Generaliseret
angst
Panikangst
Sygdomme
alfabetisk
Agorafobi
Akut belastnings-
reaktion
Akut psykose
Alkoholmisbrug
Angst
Anoreksi

Borderline person-
lighedsforstyrrelse
Bulimi
Delirium/konfusion
Demens
Depression
Enkelfobi
Fødselspsykose

Generaliseret angst
Konfusion
Krise
Mani
Maniodepressiv
psykose


Panikangst
PTSD
Personligheds-
forstyrrelser
Socialangst
Tvangstilstand, OCD
Paranoid psykose
Psykoser

Skizofreni
Skizotypisk
sindslidelse
Stofmisbrug
 
Andre emner
Symptomer:
Angst
Hallucinationer
Søvnforstyrrelser
Vrangforestillinger
Flere symptomer -klik!

Sygdomme - overblik
:
Årsager til psykisk
sygdom

Det spørger lægen om
Undersøgelser
Skanning
Sådan stilles diagno-
sen

Diagnosesystemer
Medicin
Psykoterapi
Her får du behandling
Forebyggelse
Det kan man selv gøre

Psykiatriloven:
Bæltefiksering
Klagemuligheder
Tvangsbehandling
Tvangsindlæggelse
Tvangstilbageholdelse
 
 
BREVKASSE OM ANGST
     
Angst for katastrofer
Angst eller skizofreni
Socialfobi, behandling
Psykoterapi eller medicin
Utryg ved medicin
Social angst
  Angst og pension
Panikangst, medicin
Hypnose mod angst
Angst for at dø
Symptomer kommer igen
Panikangst og hjertebanken
     

Psykoterapi eller medicin

Spørgsmål: Min mand har lidt af angst siden 1998. Angsten begyndte i forbindelse med at han fik en hjertesygdom, som i dag er kureret.
I de seneste fire år har han været i behandling hos forskellige psykologer, og han har også fået en del forskellig medicin. Denne skiften psykologer er ikke vores valg, men skyldes jobskifte og lignende.
Nu går min mand til psykolog på det lokale sygehus og her tilbyder de ikke kognitiv terapi. Han har nu gået der ca. 1 år, og hans tilstand er blot blevet forværret.
Nu ønsker overlægen at give ham en meget stor mængde medicin og afbryde samtalerne hos psykologen "da de ikke hjælper alligevel" og "hellere være dopet end angst".
Kan det være rigtigt, at den eneste hjælp han kan få i det offentlige system er medicin og ingen videre behandling?
Og hvorfor er det offentlige system så bange for at involvere den nære familie?
Og hvad kan vi gøre for at komme videre? Hvor kan vi få hjælp?

Svar: Hvis din mand har fået psykoterapi i mere end et år, og psykologen ikke mener at det bliver bedre af, at han får mere psykoterapi, kan det være rimeligt at holde op med terapien og evt. prøve noget andet.
Ofte hjælper det ikke at skifte til en anden form for psykoterapi, og det kan måske være baggrunden for, at overlægen har foreslået, at din mand i stedet forsøger med medicin.
Der er ikke et tilbud om kognitiv terapi på alle sygehuse, men da der er frit sygehusvalg, er det muligt, at din mand kan få sin læge til at henvise ham til kognitiv psykoterapi på et andet sygehus.
En anden mulighed er, at han bliver henvist til en praktiserende psykiater eller en praktiserende psykolog. Psykologen må man som hovedregel betale selv, men man kan søge om tilskud til det i kommunen.
Det bør ikke være sådan at psykiatriske afdelinger ikke gør, hvad de kan for at informere om og inddrage pårørende i behandlingen af mennesker med psykiske sygdomme.


Andre emner i
brevkassen
Angst
Depression
Fysisk eller psykisk
Krise
Behandling
Misbrug
OCD
Parforhold
Personligheds-
forstyrrelse

Psykose
Psykiatriloven
Psykoterapi
Spiseforstyrrelser
Øvrige emner
Alle spørgsmål
Sygdome
inddelt i grupper
Angst:
Overblik
Agorafobi
Enkelfobi
Generaliseret angst
Panikangst
Socialangst

Krise:
Overblik
Akut belastnings-
reaktion

PTSD

Misbrug:
Alkoholmisbrug
Medicinmisbrug
Stofmisbrug

Personligheds-
forstyrrelser:

Overblik
Dependent person-
lighedsforstyrrelse

Dyssocial person-
lighedsforstyrrelse

Emotionelt ustabil
personligheds-
forstyrrelse
(Borderline)

Histrionisk person-
lighedsforstyrrelse

Narcissistisk person-
lighedsforstyrrelse

Paranoid person-
lighedsforstyrrelse

Skizoid person-
lighedsforstyrrelse

Tvangspræget per-
sonlighedsforstyrrelse
Ængstelig person-
lighedsforstyrrelse


Psykoser:
Overblik
Akut psykose
Delirium /konfusion
Fødselspsykose
Paranoid psykose

Spiseforstyrrelser:
Overblik
Anoreksi
Bulimi
Øvrige

Adresser og links
Ordbog


Til toppen af siden