NetPsykiater overskrift
Din speciallæge på nettet
 
Forsiden
Om loven
Overblik
Overordnet
Tvangsindlæg- gelse
Tvangstilbage- holdelse
Tvangsbehand- ling
Bæltefiksering
Beskyttelses- fiksering
Patientrådgiver
Klagevejledning
Klageadgang
Spørgsmål og svar om loven
 
Lovens tekst
 
Andre emner
Symptomer: Angst Hallucinationer Søvnforstyrrelser Vrangforestillinger Flere symptomer -klik! Sygdomme - overblik: Årsager til psykisk sygdom Det spørger lægen om Undersøgelser Skanning Sådan stilles diagno- sen Diagnosesystemer Medicin Psykoterapi Her får du behandling Forebyggelse Det kan man selv gøre Psykiatriloven: Bæltefiksering Klagemuligheder Tvangsbehandling Tvangsindlæggelse Tvangstilbageholdelse
 
Psykiatrisk brevkasse
Angst Depression Fysisk eller psykisk Krise Medicin Misbrug OCD Parforhold Personligheds- forstyrrelse Psykose Psykiatriloven Psykoterapi Spiseforstyrrelser Øvrige emner Alle spørgsmål
Øvrige

Adresser og links Ordbog Bognyt

Bekendtgørelse om om undersøgelse af post, patientstuer og ejendele, kropsvisitation samt beslaglæggelse og
tilintetgørelse af genstande m.v. på psykiatrisk afdeling

Bekendtgørelse nr. 1494 af 14. december 2006
Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2006-12140-211

I medfør af § 19 a, stk. 4, i lov om anvendelse
af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse
nr. 1111 af 1. november 2006, fastsættes:

§ 1. Ved begrundet mistanke om, at medikamenter,
rusmidler eller farlige genstande er blevet
eller vil blive forsøgt indført til patienten,
kan overlægen beslutte,
1) at patientens post skal åbnes og kontrolleres,
2) at patientens stue og ejendele skal undersøges,
3) at der skal foretages kropsvisitation af patienten.
Undersøgelse af kroppens hulrum er
ikke tilladt.
Stk. 2. Overlægens beslutning efter stk. 1,
samt angivelse af, hvilke konkrete forhold mistanken
bygger på, skal anføres i journalen.
§ 2. Undersøgelse af patientens post og patientens
stue samt ejendele skal så vidt muligt foretages
i patientens nærvær. Disse undersøgelser
kan kun foretages uden patientens tilstedeværelse
i situationer, hvor patientens tilstand er af en
sådan karakter, at vedkommende ikke er i stand
til at overvære kontrollen.
§ 3. Patientens post kan alene undersøges for,
om de i § 1 nævnte medikamenter, rusmidler eller
farlige genstande findes i posten. Det er ikke
tilladt at læse det skriftlige indhold i posten.
Stk. 2. Kun forsendelser til patienten er omfattet
af denne bekendtgørelse. Breve og pakker,
som patienten sender, er ikke omfattet.
§ 4. Overlægen kan beslutte, at medikamenter,
rusmidler eller farlige genstande, som bliver fundet
ved indgreb efter § 1, skal beslaglægges.
Overlægen kan overlade til politiet at afgøre, om
medikamenter, rusmidler og farlige genstande
besiddes i strid med den almindelige lovgivning,
herunder lovgivningen om euforiserende stoffer
og lovgivningen om våben m.v. Politiet kan beslutte,
om disse medikamenter, rusmidler og
genstande skal destrueres.
Stk. 2. Afdelingen skal opbevare medikamenter,
rusmidler og farlige genstande, som er beslaglagt,
jf. stk. 1, indtil det skønnes forsvarligt,
at patienten kan få disse udleveret.
§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar
2007.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 14. december 2006
LARS LØKKE RASMUSSEN
/ Sven Erik Bukholt

Sygdomme
alfabetisk
Agorafobi
Akut belastnings-
reaktion
Akut psykose
Alkoholmisbrug
Angst
Anoreksi

Borderline person-
lighedsforstyrrelse
Bulimi
Delirium/konfusion
Demens
Depression
Enkelfobi
Fødselspsykose

Generaliseret angst
Konfusion
Krise
Mani
Maniodepressiv
psykose


Panikangst
PTSD
Personligheds-
forstyrrelser
Socialangst
Tvangstilstand, OCD
Paranoid psykose
Psykoser

Skizofreni
Skizotypisk
sindslidelse
Stofmisbrug
Sygdome
inddelt i grupper
Angst:
Overblik
Agorafobi
Enkelfobi
Generaliseret angst
Panikangst
Socialangst

Krise:
Overblik
Akut belastnings-
reaktion

PTSD

Misbrug:
Alkoholmisbrug
Medicinmisbrug
Stofmisbrug

Personligheds-
forstyrrelser:

Overblik
Dependent person-
lighedsforstyrrelse

Dyssocial person-
lighedsforstyrrelse

Emotionelt ustabil
personligheds-
forstyrrelse
(Borderline)

Histrionisk person-
lighedsforstyrrelse

Narcissistisk person-
lighedsforstyrrelse

Paranoid person-
lighedsforstyrrelse

Skizoid person-
lighedsforstyrrelse

Tvangspræget per-
sonlighedsforstyrrelse
Ængstelig person-
lighedsforstyrrelse


Psykoser:
Overblik
Akut psykose
Delirium /konfusion
Fødselspsykose
Paranoid psykose

Spiseforstyrrelser:
Overblik
Anoreksi
Bulimi
Til toppen af siden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen af siden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen af siden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen af siden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen af siden