NetPsykiater overskrift
Din speciallæge på nettet
 
Forsiden
Om loven
Overblik
Overordnet
Tvangsindlæg- gelse
Tvangstilbage- holdelse
Tvangsbehand- ling
Bæltefiksering
Beskyttelses- fiksering
Patientrådgiver
Klagevejledning
Klageadgang
Spørgsmål og svar om loven
 
Lovens tekst
 
Andre emner
Symptomer: Angst Hallucinationer Søvnforstyrrelser Vrangforestillinger Flere symptomer -klik! Sygdomme - overblik: Årsager til psykisk sygdom Det spørger lægen om Undersøgelser Skanning Sådan stilles diagno- sen Diagnosesystemer Medicin Psykoterapi Her får du behandling Forebyggelse Det kan man selv gøre Psykiatriloven: Bæltefiksering Klagemuligheder Tvangsbehandling Tvangsindlæggelse Tvangstilbageholdelse
 
Psykiatrisk brevkasse
Angst Depression Fysisk eller psykisk Krise Medicin Misbrug OCD Parforhold Personligheds- forstyrrelse Psykose Psykiatriloven Psykoterapi Spiseforstyrrelser Øvrige emner Alle spørgsmål
Øvrige

Adresser og links Ordbog Bognyt

Bekendtgørelse om samtaler efter ophør af en
tvangsforanstaltning på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse nr. 1493 af 14. december 2006
Indenrigs- og Sundhedsmin.,
Sundhedsstyrelsen, j.nr. 0-604-11-3/1

I medfør af § 4, stk. 5, i lov om anvendelse af
tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse
nr. 1111 af 1. november 2006 fastsættes:
§ 1. Den for behandlingen ansvarlige overlæge
skal sikre, at en patient tilbydes en eller flere
samtaler efter ophør af en tvangsforanstaltning.
Stk. 2. Formålet med samtalen er at få belyst
patientens og personalets opfattelse af den situation,
som ledte til tvangsanvendelse dels for at
kunne forebygge anvendelsen af yderligere
tvangsanvendelse og dels for eventuelt at gennemføre
tvang på en anden måde ved fremtidige
tvangsforanstaltninger.
§ 2. Samtalerne skal gennemføres systematisk.
Følgende forhold skal omtales:
1) hvordan patientens oplevede den pågældende
tvangsforanstaltning og den måde den
blev gennemført på,
2) patientens opfattelse af årsag til og formål
med den pågældende tvangsforanstaltning,
3) patientens vurdering af om man kunne have
undgået tvang i den pågældende situation og
i givet fald hvordan man skulle have forholdt
sig,
4) patientens forslag til hvordan man i eventuelle
fremtidige situationer kunne undgå
tvang,
5) information om hvordan personalet opfattede
årsagen til og formålet med tvangsforanstaltningen
og
6) virkning og eventuelle bivirkninger ved den
pågældende tvangsforanstaltning, fx ved
medicinering.
Stk. 2. Andre forhold knyttet til tvangsforanstaltningen,
som må antages at kunne fremme
formålet med samtalen, jf. § 1, stk. 2, kan inddrages
i samtalen såvel af patienten som af personalet.
§ 3. En eftersamtale skal gennemføres af en
kvalificeret sundhedsperson på den afdeling,
hvor tvangsforanstaltningen har fundet sted.
Stk. 2. Samtalen skal finde sted snarest efter
ophør af tvangsforanstaltningen.
§ 4. Referat af samtalen skal journalføres.
§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar
2007.
Sundhedsstyrelsen, den 14. december 2006
ELSE SMITH
/ Anne Mette Dons

Sygdomme
alfabetisk
Agorafobi
Akut belastnings-
reaktion
Akut psykose
Alkoholmisbrug
Angst
Anoreksi

Borderline person-
lighedsforstyrrelse
Bulimi
Delirium/konfusion
Demens
Depression
Enkelfobi
Fødselspsykose

Generaliseret angst
Konfusion
Krise
Mani
Maniodepressiv
psykose


Panikangst
PTSD
Personligheds-
forstyrrelser
Socialangst
Tvangstilstand, OCD
Paranoid psykose
Psykoser

Skizofreni
Skizotypisk
sindslidelse
Stofmisbrug
Sygdome
inddelt i grupper
Angst:
Overblik
Agorafobi
Enkelfobi
Generaliseret angst
Panikangst
Socialangst

Krise:
Overblik
Akut belastnings-
reaktion

PTSD

Misbrug:
Alkoholmisbrug
Medicinmisbrug
Stofmisbrug

Personligheds-
forstyrrelser:

Overblik
Dependent person-
lighedsforstyrrelse

Dyssocial person-
lighedsforstyrrelse

Emotionelt ustabil
personligheds-
forstyrrelse
(Borderline)

Histrionisk person-
lighedsforstyrrelse

Narcissistisk person-
lighedsforstyrrelse

Paranoid person-
lighedsforstyrrelse

Skizoid person-
lighedsforstyrrelse

Tvangspræget per-
sonlighedsforstyrrelse
Ængstelig person-
lighedsforstyrrelse


Psykoser:
Overblik
Akut psykose
Delirium /konfusion
Fødselspsykose
Paranoid psykose

Spiseforstyrrelser:
Overblik
Anoreksi
Bulimi
Til toppen af siden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen af siden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen af siden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen af siden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen af siden