NetPsykiater overskrift
Din speciallæge på nettet
 
Forsiden
Opslagsord
W
Whiplash syndrom
WHO
Æ
Ængstelig personlig-
hedsforstyrrelse

Ætiologi
Ø
Ødipuskompleks
Å
Åndssvaghed
 
Andre emner
Symptomer:
Angst
Hallucinationer
Søvnforstyrrelser
Vrangforestillinger
Flere symptomer -klik!

Sygdomme - overblik
:
Årsager til psykisk
sygdom

Det spørger lægen om
Undersøgelser
Skanning
Sådan stilles diagno-
sen

Diagnosesystemer
Medicin
Psykoterapi
Her får du behandling
Forebyggelse
Det kan man selv gøre

Psykiatriloven:
Bæltefiksering
Klagemuligheder
Tvangsbehandling
Tvangsindlæggelse
Tvangstilbageholdelse
 
Psykiatrisk
brevkasse
Angst
Depression
Fysisk eller psykisk
Krise
Medicin
Misbrug
OCD
Parforhold
Personligheds-
forstyrrelse

Psykose
Psykiatriloven
Psykoterapi
Spiseforstyrrelser
Øvrige emner
Alle spørgsmål
Øvrige

Adresser og links
Ordbog
Bognyt


 
ORDBOG

W, Æ, Ø, Å

W

Whiplash syndrom: Piskesmældsskade. Whiplash er en skade man kan få i forbindelse med ulykker, hvor hovedet bliver slået pludseligt frem eller tilbage, så man får en overstrækning i nakken. Symptomerne er smerter og stivhed i nakken samt hovedpine i få dage efter ulykken. Det er vigtigt at tage en whiplash skade alvorligt, fordi man risikerer at udvikle et whiplash syndrom, hvor man får vedvarende smerter og stivhed i nakken, træthed, manglende energi samt problemer med hukommelsen og med at sove.

WHO
: Verdenssundhedsorganisationen, World Health Organization.
Organisationen har en særlig afdeling for psykiske lidelser, og den oplyser om, forsker i og rådgiver om psykiske sygdomme. WHO har desuden udviklet det psykiatriske diagnosesystem, ICD-10, som bruges i store dele af verden, bl.a. i Danmark.


Æ


Ængstelig personlighedsforstyrrelse
: Psykiatrisk diagnose. Hvis man har en ængstelig personlighedsforstyrrelse, er man nervøs, anspændt og usikker. Man føler sig mindreværdig og har derfor et stort behov for at få anerkendelse. Man er overfølsom over for at blive afvist eller få kritik, og man undgår at knytte sig for tæt til andre mennesker for ikke at blive afvist. På den måde kommer man let til at leve et tilbagetrukket og ensomt liv.

Ætiologi
: Læren om årsager til sygdomme.


Ø


Ødipus-kompleks
: Ifølge psykoanalytisk teori den fase børn er i i 3-5 års alderen, hvor de oplever seksuel tiltrækning til den forælder, der er af det modsatte køn og samtidig jalousi mod forælderen af samme køn som det selv.


Å


Åndssvaghed
: Det samme som mental retardering eller vidtgående psykisk handicap, dvs. at man er svagt begavet og at man ofte også har motoriske handicap i form af f.eks. spastiske lammelser. 


  A B C D
  E F G H
  I J K L
  M N O P
  Q R S T
  U V W X
  Y Z Æ Ø
  Å      
Sygdomme
alfabetisk
Agorafobi
Akut belastnings-
reaktion
Akut psykose
Alkoholmisbrug
Angst
Anoreksi

Borderline person-
lighedsforstyrrelse
Bulimi
Delirium/konfusion
Demens
Depression
Enkelfobi
Fødselspsykose

Generaliseret angst
Konfusion
Krise
Mani
Maniodepressiv
psykose


Panikangst
PTSD
Personligheds-
forstyrrelser
Socialangst
Tvangstilstand, OCD
Paranoid psykose
Psykoser

Skizofreni
Skizotypisk
sindslidelse
Stofmisbrug
Sygdome
inddelt i grupper
Angst:
Overblik
Agorafobi
Enkelfobi
Generaliseret angst
Panikangst
Socialangst

Krise:
Overblik
Akut belastnings-
reaktion

PTSD

Misbrug:
Alkoholmisbrug
Medicinmisbrug
Stofmisbrug

Personligheds-
forstyrrelser:

Overblik
Dependent person-
lighedsforstyrrelse

Dyssocial person-
lighedsforstyrrelse

Emotionelt ustabil
personligheds-
forstyrrelse
(Borderline)

Histrionisk person-
lighedsforstyrrelse

Narcissistisk person-
lighedsforstyrrelse

Paranoid person-
lighedsforstyrrelse

Skizoid person-
lighedsforstyrrelse

Tvangspræget per-
sonlighedsforstyrrelse
Ængstelig person-
lighedsforstyrrelse


Psykoser:
Overblik
Akut psykose
Delirium /konfusion
Fødselspsykose
Paranoid psykose

Spiseforstyrrelser:
Overblik
Anoreksi
Bulimi