NetPsykiater overskrift
Din speciallæge på nettet
 
Forsiden
Opslagsord
Vaghed
Vaginisme
Vanrøgt
Vaskulær demens
Vidtgående psykisk
handicap
Vinterdepression
Voyeurisme
Vrangforestillinger
Vægttab
Værgemål
 
Andre emner
Symptomer:
Angst
Hallucinationer
Søvnforstyrrelser
Vrangforestillinger
Flere symptomer -klik!

Sygdomme - overblik
:
Årsager til psykisk
sygdom

Det spørger lægen om
Undersøgelser
Skanning
Sådan stilles diagno-
sen

Diagnosesystemer
Medicin
Psykoterapi
Her får du behandling
Forebyggelse
Det kan man selv gøre

Psykiatriloven:
Bæltefiksering
Klagemuligheder
Tvangsbehandling
Tvangsindlæggelse
Tvangstilbageholdelse
 
Psykiatrisk
brevkasse
Angst
Depression
Fysisk eller psykisk
Krise
Medicin
Misbrug
OCD
Parforhold
Personligheds-
forstyrrelse

Psykose
Psykiatriloven
Psykoterapi
Spiseforstyrrelser
Øvrige emner
Alle spørgsmål
Øvrige

Adresser og links
Ordbog
Bognyt


 
ORDBOG

V


Vaghed
: At være vag vil sige at man udtrykker sig upræcist og i overordnede vendinger. En såkaldt formel, dvs. formmæssig tankeforstyrrelse ved skizofreni hvor vagheden kan blive så udtalt at det, der bliver sagt, ikke giver mening.

Vaginisme
: Skedekramper. Spændinger i bækkenbundsmusklerne, som gør at en kvinde har svært ved at gennemføre samleje.

Vanrøgt
: At man ikke er i stand til at drage omsorg for sit barn, f.eks. fordi man har en psykisk lidelse eller et misbrug.

Vaskulær demens
: Næst efter Alzheimers demens den hyppigste form for demens. Sygdommen skyldes dårlig blodforsyning til hjernen på grund af dårligt kredsløb, som giver blødninger eller små blodpropper i hjernen.

Vidtgående psykisk handicap
: Det samme som mental retardering, dvs. at man er svagt begavet og at man ofte også har motoriske handicap i form af f.eks. spastiske lammelser.
Begrebet bruges i love og cirkulærer.

Vinterdepression
: En vinterdepression er en depression, der begynder i efteråret. Den går over igen efter nogle uger eller måneder, og senest i løbet af foråret. Når man har en vinterdepression har man de samme symptomer som ved andre former for depression, bl.a. er man trist, har ingen energi og har et stort behov for at sove. En vinterdepression kan bl.a. behandles med lys.

Voyeurisme
: Seksuel afvigelse, hvor man belurer andre, der klæder sig af eller dyrker sex.

Vrangforestillinger
: Forkerte forestillinger, som ikke deles af andre mennesker med samme religiøse eller kulturelle baggrund. Vrangforestillingerne handler ofte om at man er en berømt person, at man bliver forfulgt, at man fejler noget, man ikke fejler, at fremtiden ser sort og truende ud, at man står over for økonomisk fallit, eller at man et meget dårligt menneske. Vrangforestillingerne kan være systematiserede, dvs. at de udgør et sammenhængende system eller de kan være mere sporadiske. Man kan være mere eller mindre overbevidst om hvor rigtige vrangforestillingerne er. Jo mere overbevist man er, jo mere handler man i overensstemmelse med vrangforestillingerne, f.eks. ved at man anmelder til politiet at man bliver forfulgt. Hvis man har vrangforestillinger er man psykotisk. Vrangforestillinger er symptom på bl.a. psykose, skizofreni, mani eller alvorlig depression. Bizarre vrangforestillinger er vrangforestillinger, som er fuldstændigt umulige og uacceptable, som f.eks. at blodet i ens årer løber den forkerte vej eller at man bliver forfulgt af marsmænd. Hvis man har vedvarende bizarre vrangforestillinger, har man skizofreni.

Vægttab
: Kan være symptom på psykisk eller fysisk lidelse. Ved alvorlige depressioner har man oftest dårlig appetit og taber sig. Hvis man har anoreksi, taber man sig fordi man har en forestilling om at man er for tyk og derfor spiser mindre, motionerer osv. For at der er tale om anoreksi skal man veje mere end 15 procent mindre end normalvægten. Ufrivilligt vægttab kan også være tegn på en række fysiske sygdomme, bl.a. kræft.

Værgemål
: Hvis man ikke er i stand til at tage vare på sig selv, sine børn eller sine penge, fordi man er alvorligt dement, udviklingshæmmet eller har en anden form for alvorlig psykisk eller fysisk, kan man ifølge værgemålsloven blive umyndiggjort. Det betyder at man får en værge, som skal hjælpe en, f.eks. med at styre økonomien. Hvis tilstanden er midlertidig eller der er andre grunde til det, kan et værgemål gøres tidsbegrænset. Under alle omstændigheder skal et værgemål ophæves, hvis det ikke længere skønnes nødvendigt.  


  A B C D
  E F G H
  I J K L
  M N O P
  Q R S T
  U V W X
  Y Z Æ Ø
  Å      
Sygdomme
alfabetisk
Agorafobi
Akut belastnings-
reaktion
Akut psykose
Alkoholmisbrug
Angst
Anoreksi

Borderline person-
lighedsforstyrrelse
Bulimi
Delirium/konfusion
Demens
Depression
Enkelfobi
Fødselspsykose

Generaliseret angst
Konfusion
Krise
Mani
Maniodepressiv
psykose


Panikangst
PTSD
Personligheds-
forstyrrelser
Socialangst
Tvangstilstand, OCD
Paranoid psykose
Psykoser

Skizofreni
Skizotypisk
sindslidelse
Stofmisbrug
Sygdome
inddelt i grupper
Angst:
Overblik
Agorafobi
Enkelfobi
Generaliseret angst
Panikangst
Socialangst

Krise:
Overblik
Akut belastnings-
reaktion

PTSD

Misbrug:
Alkoholmisbrug
Medicinmisbrug
Stofmisbrug

Personligheds-
forstyrrelser:

Overblik
Dependent person-
lighedsforstyrrelse

Dyssocial person-
lighedsforstyrrelse

Emotionelt ustabil
personligheds-
forstyrrelse
(Borderline)

Histrionisk person-
lighedsforstyrrelse

Narcissistisk person-
lighedsforstyrrelse

Paranoid person-
lighedsforstyrrelse

Skizoid person-
lighedsforstyrrelse

Tvangspræget per-
sonlighedsforstyrrelse
Ængstelig person-
lighedsforstyrrelse


Psykoser:
Overblik
Akut psykose
Delirium /konfusion
Fødselspsykose
Paranoid psykose

Spiseforstyrrelser:
Overblik
Anoreksi
Bulimi