NetPsykiater overskrift
Din speciallæge på nettet
 
Forsiden
Opslagsord
Ubevidste
Udbrændthedssyndrom
Udviklingshæmmet
Umyndiggørelse
Underbevidsthed
Understimulering
Ungdomspsykiatri
Undgomssløvsind
Unipolær
Utilregnelighed
 
Andre emner
Symptomer:
Angst
Hallucinationer
Søvnforstyrrelser
Vrangforestillinger
Flere symptomer -klik!

Sygdomme - overblik
:
Årsager til psykisk
sygdom

Det spørger lægen om
Undersøgelser
Skanning
Sådan stilles diagno-
sen

Diagnosesystemer
Medicin
Psykoterapi
Her får du behandling
Forebyggelse
Det kan man selv gøre

Psykiatriloven:
Bæltefiksering
Klagemuligheder
Tvangsbehandling
Tvangsindlæggelse
Tvangstilbageholdelse
 
Psykiatrisk
brevkasse
Angst
Depression
Fysisk eller psykisk
Krise
Medicin
Misbrug
OCD
Parforhold
Personligheds-
forstyrrelse

Psykose
Psykiatriloven
Psykoterapi
Spiseforstyrrelser
Øvrige emner
Alle spørgsmål
Øvrige

Adresser og links
Ordbog
Bognyt


 
ORDBOG

U


Ubevidste
: Det ubevidste er ifølge psykoanalytisk teori et område af psyken, hvor man har en viden, man ikke er bevidst om. Når man ikke er bevidst om det ubevidste, skyldes det at det indeholder drifter, impulser, tanker og følelser, som man ikke kan acceptere at man har. De ubevidste tanker og følelser viser sig i drømme og somme tider i fortalelser, en såkaldt freudiansk fortalelse. I analytisk psykoterapi arbejder man med at få viden om sit ubevidste og at acceptere det.

Udbrændthedssyndrom
: Ikke en psykiatrisk diagnose men en betegnelse for en række psykiske symptomer, man risikerer at få, hvis man gennem længere tid har været overanstrengt fordi man har arbejdet for meget eller fordi man har været under pres. Symptomerne er bl.a. udtalt træthed, irritabilitet, tristhed, følelse af ikke at slå til og følelse af håbløshed. Man er specielt sårbar over for at blive udbrændt, hvis man er følsom og pligtopfyldende.

Udviklingshæmmet: Hæmmet i udviklingen, enten inden for bestemte områder af psyken eller mere generelt, mentalt retarderet.

Umyndiggørelse
: Hvis man ikke er i stand til at tage vare på sig selv, sine børn eller sine penge, fordi man er alvorligt dement, udviklingshæmmet eller har en anden form for alvorlig psykisk eller fysisk, kan man ifølge værgemålsloven blive umyndiggjort. Det betyder at man får en værge, som skal hjælpe en, f.eks. med at styre økonomien. Hvis tilstanden er midlertidig, eller der er andre grunde til det, kan et værgemål gøres tidsbegrænset. Under alle omstændigheder skal et værgemål ophæves, hvis det ikke længere skønnes nødvendigt.    

Underbevidsthed
: Det samme som førbevidsthed. Tanker, forestillinger, følelser og impulser som man egentligt godt ved man har men som man ikke umiddelbart er bevidst om. På den anden side er det heller ikke så langt væk fra bevidstheden at det er ubevidst.

Understimulering
: Hvis børn ikke bliver stimuleret nok, dvs. at de ikke får nok følelsesmæssig og social kontakt fra voksne, kan de udvikle sig langsommere end normalt.
Ungdomspsykiatri: Den del af psykiatrien, der handler om de psykiske sygdomme, der især forekommer mens man er ung. Dækker normalt aldersgruppen 14-21 år.

Undgomssløvsind
: Tidligere brugt betegnelse for skizofreni.

Unipolar
: I modsætning til bipolar. Bipolar affektiv sindslidelse er en sygdom, hvor man har manier med eller uden depressioner. Derimod bruges begrebet unipolar depression eller mani ikke som diagnose. I stedet hedder det bare depression eller manisk enkeltepisode.

Utilregnelighed
: Begrebet bruges i forbindelse med f.eks. straffeloven, hvor man ikke kan tilregnes straf, dvs. idømmes straf, selv om man har begået noget kriminelt, hvis man var  sindssyg på gerningstidspunktet.


  A B C D
  E F G H
  I J K L
  M N O P
  Q R S T
  U V W X
  Y Z Æ Ø
  Å      
Sygdomme
alfabetisk
Agorafobi
Akut belastnings-
reaktion
Akut psykose
Alkoholmisbrug
Angst
Anoreksi

Borderline person-
lighedsforstyrrelse
Bulimi
Delirium/konfusion
Demens
Depression
Enkelfobi
Fødselspsykose

Generaliseret angst
Konfusion
Krise
Mani
Maniodepressiv
psykose


Panikangst
PTSD
Personligheds-
forstyrrelser
Socialangst
Tvangstilstand, OCD
Paranoid psykose
Psykoser

Skizofreni
Skizotypisk
sindslidelse
Stofmisbrug
Sygdome
inddelt i grupper
Angst:
Overblik
Agorafobi
Enkelfobi
Generaliseret angst
Panikangst
Socialangst

Krise:
Overblik
Akut belastnings-
reaktion

PTSD

Misbrug:
Alkoholmisbrug
Medicinmisbrug
Stofmisbrug

Personligheds-
forstyrrelser:

Overblik
Dependent person-
lighedsforstyrrelse

Dyssocial person-
lighedsforstyrrelse

Emotionelt ustabil
personligheds-
forstyrrelse
(Borderline)

Histrionisk person-
lighedsforstyrrelse

Narcissistisk person-
lighedsforstyrrelse

Paranoid person-
lighedsforstyrrelse

Skizoid person-
lighedsforstyrrelse

Tvangspræget per-
sonlighedsforstyrrelse
Ængstelig person-
lighedsforstyrrelse


Psykoser:
Overblik
Akut psykose
Delirium /konfusion
Fødselspsykose
Paranoid psykose

Spiseforstyrrelser:
Overblik
Anoreksi
Bulimi