NetPsykiater overskrift
Din speciallæge på nettet
 
Forsiden
Opslagsord
Narcissisme
Narcissistisk
personligheds-
forstyrrelse

Narkolepsi
NCE
Negative symptomer
Nervesammenbrud
Nervøs spisevægring
Neurasteni
Neuroleptika
Neuropsykiatri
Neuropsykologi
Neurose
Neurotisk
Neurotransmitter
Noradrenalin
Nosografi
Nosologi
Nymfomani
 
Andre emner
Symptomer:
Angst
Hallucinationer
Søvnforstyrrelser
Vrangforestillinger
Flere symptomer -klik!

Sygdomme - overblik
:
Årsager til psykisk
sygdom

Det spørger lægen om
Undersøgelser
Skanning
Sådan stilles diagno-
sen

Diagnosesystemer
Medicin
Psykoterapi
Her får du behandling
Forebyggelse
Det kan man selv gøre

Psykiatriloven:
Bæltefiksering
Klagemuligheder
Tvangsbehandling
Tvangsindlæggelse
Tvangstilbageholdelse
 
Psykiatrisk
brevkasse
Angst
Depression
Fysisk eller psykisk
Krise
Medicin
Misbrug
OCD
Parforhold
Personligheds-
forstyrrelse

Psykose
Psykiatriloven
Psykoterapi
Spiseforstyrrelser
Øvrige emner
Alle spørgsmål
Øvrige

Adresser og links
Ordbog
Bognyt


 
ORDBOG

N


Narcissisme
: Psykoanalytisk begreb. Udtrykket stammer fra den oldgræske myte om Narcissos, der blev forelsket i sit eget spejlbillede. At være narcissistisk vil sige at man er forelsket i sig selv og derfor ikke bliver rigtigt følelsesmæssigt involveret i andre.

Narcissistisk personlighedsforstyrrelse
: Hvis man har en narcissistisk personlighedsforstyrrelse føler man, at man er noget helt specielt. Man betragter sig selv som en der naturligt skal være i centrum, og man har svært ved at sætte sig ind i andres situation. I det internationale diagnosesystem, ICD 10, som vi bruger i Danmark, findes narcissistisk personlighedsforstyrrelse ikke. I stedet bruges diagnosen anden type personlighedsforstyrrelse.

Narkolepsi:
Sjælden sygdom hvor man overvældes af en uimodståelig trang til at sove, også om dagen, og hvor man kan pludseligt og uventet kan falde i søvn. Behandles med amfetaminlignende medicin.

NCE
: Narko Curare Elektrochok. En anden betegnelse for ECT-behandling, dvs. behandling med elektrochok.


Negative symptomer
: Træghed, langsommelighed, sløvhed, mangel på initiativ, passivitet, kontaktforstyrrelser, manglende handlekraft eller interesser. Man synker ind i sig selv og bliver mere opmærksom på den indre end på den ydre verden, man trækker sig tilbage fra samvær med andre mennesker, man opsøger ensomhed, eller man har affektaffladning, dvs. at man ikke deler andre menneskers begejstring, sorg eller glæde. Symptomerne indgår i diagnosen skizofreni.

Nervesammenbrud
: Betegnelse for en psykisk lidelse, der opstår pludseligt. Det kan være f.eks. en krise, udbrændthed eller depression.

Nervøs spisevægring:
Anoreksi. Opstår først og fremmest hos unge kvinder. For at der kan være tale om anoreksi, skal man veje mindst 15 procent under normalvægten. Samtidig opfatter man sig selv som for tyk, og det fører til at man forsøger at slanke sig yderligere ved hjælp af diæt, motion, afmagringspiller, afføringsmidler, vanddrivende midler eller ved at kaste op.

Neurasteni
: Kronisk træthedssyndrom. Man bliver træt, både fysisk og psykisk efter selv mindre aktiviteter. Samtidig får man muskelsmerter, man bliver svimmel, får hovedpine, bliver irritabel og har svært ved at sove.

Neuroleptika
: Antipsykotisk medicin

Neuropsykiatri
: Den del af psykiatrien, der især fokuserer på biologiske årsager til psykiske sygdomme.

Neuropsykologi
: Et specialeområde inden for psykologien. Beskæftiger sig med hjernens måde at fungere på og især følgerne af neurologiske sygdomme, som f.eks. blodpropper i hjernen eller demens.

Neurose
: Inddeles i angstneurose, tvangsneurose, depressiv neurose og hysterisk neurose. Neurose er ikke længere en diagnose. Neuroserne defineres ud fra en teori om hvordan de er opstået, men i dag defineres de psykiske diagnoser i stedet på grundlag af deres symptomer. 
Neuroserne hedder i dag generaliseret angst, panikangst, agorafobi og tvangstilstande, som også kaldes obsessiv compulsiv forstyrrelse, OCD.

Neurotisk
: At være neurotisk betyder at man har en psykisk lidelse, hvor man ikke er psykotisk, dvs. at man f.eks. lider af angst, let depression, krise, eller en tvangstilstand.

Neurotransmitter:
Hjernens signalstoffer. Kemiske forbindelser som findes i mellemrummet mellem nerveceller og som bruges til at sende signaler gennem nervebanerne.

Noradrenalin
: Signalstof i hjernen, neurotransmitter, som har stor betydning for om man er deprimeret. Nogle former for medicin mod depression virker ved at stimulere noradrenalinen i hjernen.  

Nosografi
: Sygdomsbeskrivelse.

Nosologi
: Læren om sygdomme. Beskrivelse af årsager til sygdomme, samt af sygdommenes symptomer og forløb.

Nymfomani
: Øget seksuel aktivitet hos kvinder. Er ikke en diagnose.


  A B C D
  E F G H
  I J K L
  M N O P
  Q R S T
  U V W X
  Y Z Æ Ø
  Å      
Sygdomme
alfabetisk
Agorafobi
Akut belastnings-
reaktion
Akut psykose
Alkoholmisbrug
Angst
Anoreksi

Borderline person-
lighedsforstyrrelse
Bulimi
Delirium/konfusion
Demens
Depression
Enkelfobi
Fødselspsykose

Generaliseret angst
Konfusion
Krise
Mani
Maniodepressiv
psykose


Panikangst
PTSD
Personligheds-
forstyrrelser
Socialangst
Tvangstilstand, OCD
Paranoid psykose
Psykoser

Skizofreni
Skizotypisk
sindslidelse
Stofmisbrug
Sygdome
inddelt i grupper
Angst:
Overblik
Agorafobi
Enkelfobi
Generaliseret angst
Panikangst
Socialangst

Krise:
Overblik
Akut belastnings-
reaktion

PTSD

Misbrug:
Alkoholmisbrug
Medicinmisbrug
Stofmisbrug

Personligheds-
forstyrrelser:

Overblik
Dependent person-
lighedsforstyrrelse

Dyssocial person-
lighedsforstyrrelse

Emotionelt ustabil
personligheds-
forstyrrelse
(Borderline)

Histrionisk person-
lighedsforstyrrelse

Narcissistisk person-
lighedsforstyrrelse

Paranoid person-
lighedsforstyrrelse

Skizoid person-
lighedsforstyrrelse

Tvangspræget per-
sonlighedsforstyrrelse
Ængstelig person-
lighedsforstyrrelse


Psykoser:
Overblik
Akut psykose
Delirium /konfusion
Fødselspsykose
Paranoid psykose

Spiseforstyrrelser:
Overblik
Anoreksi
Bulimi