NetPsykiater overskrift
Din speciallæge på nettet
 
Forsiden
Opslagsord
Hallucination
Hash
Heroin
Heteroseksualitet
Histrionisk person-lighedsforstyrrelse
Homoseksualitet
Hukommelses-
svækkelse

Hukommelsestab
Hyperaktivitet
Hypersomni
Hyperventilation
Hypnose
Hypnotika
Hypokondri
Hypomani
Hørehallucinationer
Håbløshedsfølelse
 
Andre emner
Symptomer:
Angst
Hallucinationer
Søvnforstyrrelser
Vrangforestillinger
Flere symptomer -klik!

Sygdomme - overblik
:
Årsager til psykisk
sygdom

Det spørger lægen om
Undersøgelser
Skanning
Sådan stilles diagno-
sen

Diagnosesystemer
Medicin
Psykoterapi
Her får du behandling
Forebyggelse
Det kan man selv gøre

Psykiatriloven:
Bæltefiksering
Klagemuligheder
Tvangsbehandling
Tvangsindlæggelse
Tvangstilbageholdelse
 
Psykiatrisk
brevkasse
Angst
Depression
Fysisk eller psykisk
Krise
Medicin
Misbrug
OCD
Parforhold
Personligheds-
forstyrrelse

Psykose
Psykiatriloven
Psykoterapi
Spiseforstyrrelser
Øvrige emner
Alle spørgsmål
Øvrige

Adresser og links
Ordbog
Bognyt


 
ORDBOG

H


Hallucination
: En sanseoplevelse som man selv oplever som virkelig, men som ikke er det. Man kan have hallucinationer på alle sanser, dvs. at man kan have hallucinationer på både hørelse, syn, lugtesans, smagssans og følesans. Hvis man har hallucinationer har man nedsat realitetstestning og er psykotisk.

Hash
: Cannabis. Euforiserende stof, der udvindes af hampplanter, og som for det meste ryges, men som også kan spises. Hvis man har misbrugt hash i længere tid kan man få hallucinationer eller vrangforestillinger, især hvis man let bliver, eller tidligere har været, psykotisk eller lider af skizofreni.

Heroin
: Narkotisk stof, som sprøjtes ind i årerne eller ryges, rygeheroin. Virker kraftigt men i kort tid, og efter 8-12 timer får man udtalte abstinenser, hvor man sveder og ryster over hele kroppen.

Heteroseksualitet
: Når man bliver tiltrukket af personer af det modsatte køn.


Histrionisk personlighedsforstyrrelse
: Hed tidligere hysterisk neurose. Hvis man har en histrionisk personlighedsforstyrrelse, lever man meget i sine følelser. Man vil være i centrum, og det man siger og gør er præget af store følelser og virker teatralsk. Man er meget optaget af sit udseende og af sine muligheder for at tiltrække det modsatte køn. Man er forførerisk, men det er ofte på et overfladisk plan, hvor følelserne hurtigt kan skifte. 

Homoseksualitet
: Når man er seksuelt tiltrukket af personer med samme køn som en selv.

Hukommelsessvækkelse:
Svækkelse af hukommelsen, især i forbindelse med demens.

Hukommelsestab
: Et udtryk for at der er noget, man ikke kan huske. Enten noget der ligger langt tilbage, langtidshukommelsen, eller noget der er sket de seneste minutter, korttidshukommelsen. Man kan bl.a. få hukommelsestab hvis man har slået hovedet eller som en bivirkning ved elektrochok. Ofte går hukommelsestabet over efter en tid.

Hyperaktivitet
: Overdrevet aktivitet og uro hvor man har svært ved at holde sig i ro, f.eks. hos børn, der har mindre hjerneskader eller hos mennesker med mani.

Hypersomni
: En søvnforstyrrelse, hvor man har et ekstraordinært stort behov for at sove, og hvor man er søvnig om dagen. Også selv om man har sovet normalt om natten. Hypersomni kan være tegn på en organisk hjernelidelse, men det er også et af de såkaldt negative symptomer på skizofreni og et symptom hos mennesker med en særlig form for depression, atypisk depression.

Hyperventilation
: Hurtig og overfladisk måde at trække vejret på, f.eks. under angstanfald. Hvis man bliver ved med at hyperventilere kan man få muskelkramper, blive svimmel eller føle sig fjern og tæt på at besvime. Når man hyperventilerer udånder man for meget af blodets kulsyre, kultveilte, og blodet bliver for basisk. Det kan hjælpe at trække vejret i en pose, så man ånder sin egen udåndingsluft, med kultveilten, ind igen.

Hypnose
: Trance eller søvnlignende tilstand. Når man er under hypnose, kontrollerer hypnotisøren en del af ens bevidsthed og kan, ved hjælp af det han eller hun siger, påvirke bevidstheden. På den måde kan man ændre dårlige vaner, f.eks. rygning. Hypnose kan bl.a. også bruges som smertebehandling.

Hypnotika
: Medicin til at sove på. Virker beroligende og ofte søvndyssende. Inddeles i korttidsvirkende sovemedicin, som også kaldes indsovningsmedicin, medicin med mellemlang virkningstid og langtidsvirkende sovemedicin. Den langtidsvirkende medicin virker især godt, hvis problemet er at man har svært ved at sove igennem. Man kan bruge sovemedicin som beroligende medicin, hvis man tager det i mindre doser, og man kan også bruge beroligende medicin til at sove på.

Hypokondri
: Angst for at man fejler noget alvorligt, eller at man lider af en bestemt livstruende sygdom, f.eks. kræft. Også selv om undersøgelser viser at man ikke fejler noget.

Hypomani
: Betyder let mani. Det er en tilstand hvor man i mindst fire dage er lettere opstemt eller irritabel, og hvor man er mere aktiv end normalt; dvs. mere selskabelig, snakkesalig og med større trang til at købe ting eller opføre sig overmodigt.

Hørehallucinationer
: Hallucinationer hvor man hører lyde eller stemmer. Man kan høre alle mulige slags lyde, f.eks. støj eller musik, eller man høre en eller flere stemmer der taler om en eller til en. Hørehallucinationer kan være andenpersons hallucinationer, hvor stemmer taler til patienten og tredjepersons hallucinationer, hvor stemmerne kommenterer patienten eller diskuterer ham eller hende i tredje person. Tredjepersons hørehallucinationer er et af de centrale symptomer på skizofreni.

Håbløshedsfølelse
: Følelse af at fremtiden er håbløs eller trøstesløs, uden lyspunkter og uden udsigt til at det kan blive bedre. Et symptom på depression.


  A B C D
  E F G H
  I J K L
  M N O P
  Q R S T
  U V W X
  Y Z Æ Ø
  Å      
Sygdomme
alfabetisk
Agorafobi
Akut belastnings-
reaktion
Akut psykose
Alkoholmisbrug
Angst
Anoreksi

Borderline person-
lighedsforstyrrelse
Bulimi
Delirium/konfusion
Demens
Depression
Enkelfobi
Fødselspsykose

Generaliseret angst
Konfusion
Krise
Mani
Maniodepressiv
psykose


Panikangst
PTSD
Personligheds-
forstyrrelser
Socialangst
Tvangstilstand, OCD
Paranoid psykose
Psykoser

Skizofreni
Skizotypisk
sindslidelse
Stofmisbrug
Sygdome
inddelt i grupper
Angst:
Overblik
Agorafobi
Enkelfobi
Generaliseret angst
Panikangst
Socialangst

Krise:
Overblik
Akut belastnings-
reaktion

PTSD

Misbrug:
Alkoholmisbrug
Medicinmisbrug
Stofmisbrug

Personligheds-
forstyrrelser:

Overblik
Dependent person-
lighedsforstyrrelse

Dyssocial person-
lighedsforstyrrelse

Emotionelt ustabil
personligheds-
forstyrrelse
(Borderline)

Histrionisk person-
lighedsforstyrrelse

Narcissistisk person-
lighedsforstyrrelse

Paranoid person-
lighedsforstyrrelse

Skizoid person-
lighedsforstyrrelse

Tvangspræget per-
sonlighedsforstyrrelse
Ængstelig person-
lighedsforstyrrelse


Psykoser:
Overblik
Akut psykose
Delirium /konfusion
Fødselspsykose
Paranoid psykose

Spiseforstyrrelser:
Overblik
Anoreksi
Bulimi