NetPsykiater overskrift
Din speciallæge på nettet
 
Forsiden
Opslagsord
Gansers syndrom
Generaliseret angst
Genital fase
Gerontopsykiatri
Gestaltterapi
Glædesløshed
Grandiose
vrangforestillinger

Gruppeterapi
Grænsepsykose
Grådlabilitet
 
Andre emner
Symptomer:
Angst
Hallucinationer
Søvnforstyrrelser
Vrangforestillinger
Flere symptomer -klik!

Sygdomme - overblik
:
Årsager til psykisk
sygdom

Det spørger lægen om
Undersøgelser
Skanning
Sådan stilles diagno-
sen

Diagnosesystemer
Medicin
Psykoterapi
Her får du behandling
Forebyggelse
Det kan man selv gøre

Psykiatriloven:
Bæltefiksering
Klagemuligheder
Tvangsbehandling
Tvangsindlæggelse
Tvangstilbageholdelse
 
Psykiatrisk
brevkasse
Angst
Depression
Fysisk eller psykisk
Krise
Medicin
Misbrug
OCD
Parforhold
Personligheds-
forstyrrelse

Psykose
Psykiatriloven
Psykoterapi
Spiseforstyrrelser
Øvrige emner
Alle spørgsmål
Øvrige

Adresser og links
Ordbog
Bognyt


 
ORDBOG

G


Gansers syndrom
: Sjælden psykisk lidelse hvor man har fortrængt dele af sin viden om f.eks. hvem man er og hvor man bor. Det karakteristiske er at man ofte giver svar, der ligger tæt på det rigtige svar og på den måde ”røber” at man i sit ubevidste kender det rigtige svar.

Generaliseret angst
: Angsttilstand, som har varet i mere end seks måneder, hvor man  hele tiden er nervøs, anspændt, bekymret og ængstelig.

Genital fase:
Ifølge psykoanalytisk teori den udviklingsfase, der starter ved puberteten og hvor den seksuelle interesse fokuserer på kønsdelene. I modsætning til den orale fase, hvor lystfølelsen er knyttet til munden samt den anale fase, hvor lystfølelsen er knyttet til endetarmen og afføringen.

Gerontopsykiatri:
Speciale indenfor psykiatrien, der beskæftiger sig med psykiske sygdomme og problemer hos mennesker over 65 år.

Gestaltterapi
: Psykoterapeutisk metode, udviklet af amerikaneren Fritz Perls. I gestaltterapi arbejder man med at udleve sine følelser og tanker, så man kan få afsluttet følelser, man ikke fik udlevet i tidligere situationer. På den måde kan man give plads for at man fremover kan blive bedre til at mærke sine følelser.

Glædesløshed
: Et af kernesymptomerne ved depression: At man har mistet glæden ved aktiviteter og oplevelser, som man normalt føler glæde ved.

Grandiose vrangforestillinger:
Vrangforestillinger om at man har enestående evner eller kræfter, eller om at man er en berømt person. Forekommer især ved manier med psykotiske symptomer.

Gruppeterapi
: Psykoterapeutisk behandlingsform, hvor en gruppe mennesker, oftest 6 -10 personer behandles samtidigt af en eller to terapeuter. Gruppeterapi har den fordel frem for individuel terapi at man kan lære af hinanden, spejle sig i hinanden og blive mere bevidst om sin måde at fungere på sammen med andre.

Grænsepsykose
: Blev tidligere brugt om sindslidelser som var på grænsen mellem  personlighedsforstyrrelse og psykose. Grænsepsykose kaldes i dag enten skizotypisk sindslidelse eller begyndende skizofreni.

Grådlabilitet
: En tilstand hvor man uden selv at ville det let kommer til at græde. Mange bliver grådlabile, hvis de får en depression. Man kan også blive grådlabil, hvis man har en blodprop i hjernen.


  A B C D
  E F G H
  I J K L
  M N O P
  Q R S T
  U V W X
  Y Z Æ Ø
  Å      
Sygdomme
alfabetisk
Agorafobi
Akut belastnings-
reaktion
Akut psykose
Alkoholmisbrug
Angst
Anoreksi

Borderline person-
lighedsforstyrrelse
Bulimi
Delirium/konfusion
Demens
Depression
Enkelfobi
Fødselspsykose

Generaliseret angst
Konfusion
Krise
Mani
Maniodepressiv
psykose


Panikangst
PTSD
Personligheds-
forstyrrelser
Socialangst
Tvangstilstand, OCD
Paranoid psykose
Psykoser

Skizofreni
Skizotypisk
sindslidelse
Stofmisbrug
Sygdome
inddelt i grupper
Angst:
Overblik
Agorafobi
Enkelfobi
Generaliseret angst
Panikangst
Socialangst

Krise:
Overblik
Akut belastnings-
reaktion

PTSD

Misbrug:
Alkoholmisbrug
Medicinmisbrug
Stofmisbrug

Personligheds-
forstyrrelser:

Overblik
Dependent person-
lighedsforstyrrelse

Dyssocial person-
lighedsforstyrrelse

Emotionelt ustabil
personligheds-
forstyrrelse
(Borderline)

Histrionisk person-
lighedsforstyrrelse

Narcissistisk person-
lighedsforstyrrelse

Paranoid person-
lighedsforstyrrelse

Skizoid person-
lighedsforstyrrelse

Tvangspræget per-
sonlighedsforstyrrelse
Ængstelig person-
lighedsforstyrrelse


Psykoser:
Overblik
Akut psykose
Delirium /konfusion
Fødselspsykose
Paranoid psykose

Spiseforstyrrelser:
Overblik
Anoreksi
Bulimi