NetPsykiater overskrift
Din speciallæge på nettet
 
Forsiden
Opslagsord
Familieafsnit
Familieterapi
Fetichisme
Fiksering
Fobi
Folie à deux
Forfølgelsesforestillinger
Forfølgelsesvanvid
Forsvars-
mekanismer

Fortrængning
Forventningsangst
Forældrerådgivning
Freud, Anna
Freud, Sigmund
Frigiditet
Frie associationer
Funktionsniveau
Fødselsdepression
Fødselspsykose
Følelseskold
Følelsestab
 
Andre emner
Symptomer:
Angst
Hallucinationer
Søvnforstyrrelser
Vrangforestillinger
Flere symptomer -klik!

Sygdomme - overblik
:
Årsager til psykisk
sygdom

Det spørger lægen om
Undersøgelser
Skanning
Sådan stilles diagno-
sen

Diagnosesystemer
Medicin
Psykoterapi
Her får du behandling
Forebyggelse
Det kan man selv gøre

Psykiatriloven:
Bæltefiksering
Klagemuligheder
Tvangsbehandling
Tvangsindlæggelse
Tvangstilbageholdelse
 
Psykiatrisk
brevkasse
Angst
Depression
Fysisk eller psykisk
Krise
Medicin
Misbrug
OCD
Parforhold
Personligheds-
forstyrrelse

Psykose
Psykiatriloven
Psykoterapi
Spiseforstyrrelser
Øvrige emner
Alle spørgsmål
Øvrige

Adresser og links
Ordbog
Bognyt


 
ORDBOG

F


Familieafsnit
: Afsnit på en børnepsykiatrisk afdeling, hvor en hel familie til et barn med en psykisk sygdom kan være indlagt.

Familieterapi
: En form for psykoterapi, hvor hele familien deltager. Behandlingen bruges især til mennesker med psykiske forstyrrelser som kan skyldes eller forværres af samspillet i familien. Behandlingen kan ske ud fra forskellige teoretiske rammer, f.eks. oplevelsesorienteret, psykoanalytisk, strukturel eller systemisk.

Fetichisme
: Seksuel afvigelse, hvor man benytter bestemte genstande, som f.eks. specielt tøj eller sko, for at blive seksuelt ophidset og tilfredsstillet.

Fiksering
: Fastspænding af patienter med bælte. Bruges når der ikke er andre muligheder for at få en psykiatrisk patient til at falde til ro. Ifølge psykiatriloven må fiksering kun benyttes, hvis det er absolut nødvendigt.
Begrebet fiksering bruges også i psykoanalysen. Her betyder fiksering at man på et afgrænset område i sin psyke sidder fast i mønstre og forsvarsmekanismer som i virkeligheden hører til en tidligere udviklingsfase.

Fobi
: Overdreven frygt for bestemte situationer eller ting, som man forsøger at undgå.

Folie à deux
: Kaldes også induceret paranoid psykose. En psykose med forfølgelsesforestillinger som to mennesker, der er tæt på hinanden, deler. Ofte starter det med at den ene har en paranoid psykose, som den anden så kommer til at tro fuldt og fast på. F.eks. kan den ene i et parforhold have vrangforestillinger, som den anden gradvist overtager.

Forfølgelsesforestillinger
: Vrangforestillinger om at blive forfulgt af andre, der vil genere, skade eller dræbe en. Kan være et symptom på skizofreni, paranoid psykose og andre psykotiske tilstande.

Forfølgelsesvanvid
: Psykose med forestillinger om at man bliver forfulgt.

Forsvarsmekanismer
: Psykoanalytisk begreb for en række psykologiske mekanismer, som man ubevidst bruger til at forsvare sig med over for følelser eller tanker som man ikke kan acceptere, eller som giver anledning til indre konflikter.

Fortrængning
: Psykologisk forsvarsmekanisme, hvor man ikke har bevidsthed om visse tanker eller følelser, som man ikke kan acceptere at man har.

Forventningsangst
: Frygt for at gå i panik eller for at få et angstanfald. Kaldes også ”angst for angsten”.

Forældrerådgivning
: Offentlige eller private rådgivninger, ofte hos kommunen, hvor forældre kan få hjælp hvis deres børn har problemer, eller de selv har problemer i forhold til børnene.

Freud, Anna:
(1895-1982) Har videreudviklet sin fars, Sigmund Freuds, teorier. Er især kendt for sin beskrivelse af de psykiske forsvarsmekanismer og for sit arbejde med at udvikle psykoanalyse af børn.

Freud, Sigmund:
(1856-1939) Psykoanalysens grundlægger. Har udviklet den oprindelige psykoanalytiske metode, som senere er blevet videreudviklet og modificeret. Den oprindelige psykoanalyse, som stadig praktiseres, foregår ved at man ligger på en sofa, mens psykoanalytikeren sidder ved siden af, så man ikke kan se ham eller hende. Man bliver opfordret til at fortælle, hvad der falder en ind, de frie associationers metode. Freud har udviklet flere teorier, bl.a. teorien om overjeg’et, jeg’et og det’et, samt teorierne om det bevidste og det ubevidste.

Frigiditet
: Nedsat eller manglende seksuel lyst hos kvinder.

Frie associationer
: At man fortæller hvad der falder en ind, uden at man sorterer noget fra. De frie associationers metode blev udviklet af Sigmund Freud som psykoanalytisk metode.

Funktionsniveau
: Beskriver hvordan man fungerer i forhold til job, sociale relationer og almindelige daglige funktioner. F.eks. om man kan sørge for mad, personlig hygiejne m.m. I forbindelse med lægeerklæringer til f.eks. ansøgning om pension beskriver lægen om man har normalt eller nedsat funktionsniveau.

Fødselsdepression
: Let tristhed som mange kvinder oplever i løbet af de første uger efter en fødsel. Selv om det ikke er en egentlig depression, er det værd at være opmærksom på fordi denne periode er vigtig for forholdet mellem mor og barn, herunder amningen. Man har ikke større risiko for at få en egentlig depression umiddelbart efter en fødsel end ellers.

Fødselspsykose
: En psykose som en kvinde kan få efter at hun har født og som formentlig udløses af belastningen ved at føde. En fødselspsykose adskiller sig kun fra andre psykoser ved at den begynder efter en fødsel. Fødselspsykosen kan være en akut psykose, der hurtigt går over igen, men ofte viser den sig at være begyndelsen på en mani, en alvorlig depression eller skizofreni.

Følelseskold:
Afstumpethed, ligegyldighed, manglende følelse over for andre og manglende evne til at sætte sig ind i andres situation. Udtrykket bruges i forbindelse med den personlighedsforstyrrelse, der tidligere hed psykopati, men som nu hedder dyssocial personlighedsforstyrrelse.

Følelsestab
: Oplevelse af tomhed eller nedsat evne til at reagere følelsesmæssigt, f.eks. i  forbindelse med skizofreni eller alvorlige depressioner. 


  A B C D
  E F G H
  I J K L
  M N O P
  Q R S T
  U V W X
  Y Z Æ Ø
  Å      
Sygdomme
alfabetisk
Agorafobi
Akut belastnings-
reaktion
Akut psykose
Alkoholmisbrug
Angst
Anoreksi

Borderline person-
lighedsforstyrrelse
Bulimi
Delirium/konfusion
Demens
Depression
Enkelfobi
Fødselspsykose

Generaliseret angst
Konfusion
Krise
Mani
Maniodepressiv
psykose


Panikangst
PTSD
Personligheds-
forstyrrelser
Socialangst
Tvangstilstand, OCD
Paranoid psykose
Psykoser

Skizofreni
Skizotypisk
sindslidelse
Stofmisbrug
Sygdome
inddelt i grupper
Angst:
Overblik
Agorafobi
Enkelfobi
Generaliseret angst
Panikangst
Socialangst

Krise:
Overblik
Akut belastnings-
reaktion

PTSD

Misbrug:
Alkoholmisbrug
Medicinmisbrug
Stofmisbrug

Personligheds-
forstyrrelser:

Overblik
Dependent person-
lighedsforstyrrelse

Dyssocial person-
lighedsforstyrrelse

Emotionelt ustabil
personligheds-
forstyrrelse
(Borderline)

Histrionisk person-
lighedsforstyrrelse

Narcissistisk person-
lighedsforstyrrelse

Paranoid person-
lighedsforstyrrelse

Skizoid person-
lighedsforstyrrelse

Tvangspræget per-
sonlighedsforstyrrelse
Ængstelig person-
lighedsforstyrrelse


Psykoser:
Overblik
Akut psykose
Delirium /konfusion
Fødselspsykose
Paranoid psykose

Spiseforstyrrelser:
Overblik
Anoreksi
Bulimi