NetPsykiater overskrift
Din speciallæge på nettet
 
Forsiden
Opslagsord
ECT behandlng
Ejaculatio præcox
EKG
Eksistentiel terapi
Ekshibitionisme
Eksterne
hallucinationer

Elektrochok
Emotionelt ustabil per-
sonlighedsforstyrrelse

Empati
Endogen depression
Endorfiner
Enkelfobi
Epilepsi
Ergoterapi
Excentricitet
Expressed emotion
 
Andre emner
Symptomer:
Angst
Hallucinationer
Søvnforstyrrelser
Vrangforestillinger
Flere symptomer -klik!

Sygdomme - overblik
:
Årsager til psykisk
sygdom

Det spørger lægen om
Undersøgelser
Skanning
Sådan stilles diagno-
sen

Diagnosesystemer
Medicin
Psykoterapi
Her får du behandling
Forebyggelse
Det kan man selv gøre

Psykiatriloven:
Bæltefiksering
Klagemuligheder
Tvangsbehandling
Tvangsindlæggelse
Tvangstilbageholdelse
 
Psykiatrisk
brevkasse
Angst
Depression
Fysisk eller psykisk
Krise
Medicin
Misbrug
OCD
Parforhold
Personligheds-
forstyrrelse

Psykose
Psykiatriloven
Psykoterapi
Spiseforstyrrelser
Øvrige emner
Alle spørgsmål
Øvrige

Adresser og links
Ordbog
Bognyt


 
ORDBOG

E


ECT behandling
: Forkortelse for ElektroConvulsiv Terapi eller det samme som tidligere hed elektrochok. Betegnelsen bruges i fagsproget, herunder i journaler, i stedet for elektrochok, fordi behandlingen ikke har noget med chok at gøre.

Ejaculatio præcox
: For tidlig sædafgang

EKG:
Forkortelse for ElektroKardioGram. Undersøgelse af hjertet ved hjælp af elektroder, som sættes på bestemte steder af brystkassen og måler hjertets funktion.

Eksistentiel terapi
: En form for psykoterapi der tager udgangspunkt i eksistentiel filosofi. Behandlingen fokuserer på at man selv skal blive bedre til at tage ansvar for sit liv og handle i forhold til det. Det betyder at der fokuseres mindre på barndommen og tidlige traumer og mere på hvad man kan gøre her og nu for at komme til at fungere bedre.

Ekshibitionisme
: Trang til at udstille sig over for andre. Bruges også som betegnelse for en seksuel afvigelse, hvor man blotter sig over for andre og får seksuel tilfredsstillelse ved det.

Eksterne hallucinationer
: Hallucinationer, f.eks. hørehallucinationer, hvor man oplever at lyden ikke kommer fra ens eget hoved eller krop, men fra et sted uden for en selv.


Elektrochok
ECT-behandling, benyttes især til at behandle meget alvorlige depressioner. Man mærker ikke selve behandlingen, som foregår under fuld narkose. Det der sker i hjernen, når man får elektrochok, er at alle hjernecellerne på én gang depolariseres, dvs. at de udsender en nerveimpuls.
Elektrochok er den hurtigste og mest effektive behandling mod meget alvorlig depression.


Emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse:
Kaldes også borderline personlighedsforstyrrelse. Man handler impulsivt og uoverlagt. Man har svært ved at styre sit temperament og sin vrede, især hvis man bliver bremset i at følge sine impulser. Man har problemer med at bevare et nært forhold til andre mennesker. Forholdene bliver intense, men ustabile, og man har en tendens til splitting, dvs. at man inddeler andre mennesker i ”de gode” og ”de onde” og at man svinger mellem meget positive og meget negative følelser. 

Empati:
Evne til at leve sig følelsesmæssigt ind i andre menneskers situation og måder at handle på.


Endogen depression
: Betyder depression der er opstået indefra, dvs. uden ydre grund. Begrebet bruges ikke længere. 
I diagnosesystemet, ICD-10, som bruges i dag,  inddeles depressioner ikke efter årsag, men efter sværhedsgrad, dvs. i let, middelsvær eller svær depression. 

Endorfiner
: Kroppens egne smertestillende midler, der dannes i hjernen og som virker som en slags morfin.

Enkelfobi
: En fobi hvor man er bange for én speciel ting eller situation, som man derfor prøver at undgå, f.eks. at befinde sig i lukkede rum, at flyve eller at være i nærheden af  edderkopper eller slanger.

Epilepsi
: En sygdom i hjernen som viser sig ved at man får anfald hvor man f.eks. gør  bestemte bevægelser på en mekanisk måde eller får krampeanfald. Ofte har man flere forskellige former for anfald.

Ergoterapi
. Behandlingsform, hvor man trænes i praktiske færdigheder, f.eks. almindelige dagligdags gøremål.


Excentricitet:
At være excentrisk vil sige at man opfører sig usædvanligt eller sært.


Expressed emotion: Betyder udtrykte følelser. Inddeles i high expressed emotions og low expressed emotionsDet er et udtryk for hvor meget man udtrykker følelser, f.eks. i en familie. Skælder man meget ud på hinanden? Er man meget følelsesmæssigt involveret i hinandens liv? Er man overbeskyttende? Der forskes i, hvilken betydning det har for psykiske sygdomme, om ens pårørende har high expressed eller low expressed emotions.


  A B C D
  E F G H
  I J K L
  M N O P
  Q R S T
  U V W X
  Y Z Æ Ø
  Å      
Sygdomme
alfabetisk
Agorafobi
Akut belastnings-
reaktion
Akut psykose
Alkoholmisbrug
Angst
Anoreksi

Borderline person-
lighedsforstyrrelse
Bulimi
Delirium/konfusion
Demens
Depression
Enkelfobi
Fødselspsykose

Generaliseret angst
Konfusion
Krise
Mani
Maniodepressiv
psykose


Panikangst
PTSD
Personligheds-
forstyrrelser
Socialangst
Tvangstilstand, OCD
Paranoid psykose
Psykoser

Skizofreni
Skizotypisk
sindslidelse
Stofmisbrug
Sygdome
inddelt i grupper
Angst:
Overblik
Agorafobi
Enkelfobi
Generaliseret angst
Panikangst
Socialangst

Krise:
Overblik
Akut belastnings-
reaktion

PTSD

Misbrug:
Alkoholmisbrug
Medicinmisbrug
Stofmisbrug

Personligheds-
forstyrrelser:

Overblik
Dependent person-
lighedsforstyrrelse

Dyssocial person-
lighedsforstyrrelse

Emotionelt ustabil
personligheds-
forstyrrelse
(Borderline)

Histrionisk person-
lighedsforstyrrelse

Narcissistisk person-
lighedsforstyrrelse

Paranoid person-
lighedsforstyrrelse

Skizoid person-
lighedsforstyrrelse

Tvangspræget per-
sonlighedsforstyrrelse
Ængstelig person-
lighedsforstyrrelse


Psykoser:
Overblik
Akut psykose
Delirium /konfusion
Fødselspsykose
Paranoid psykose

Spiseforstyrrelser:
Overblik
Anoreksi
Bulimi