NetPsykiater overskrift
Din speciallæge på nettet
 
Forsiden
Opslagsord
Daghospital
Dagpatient
Delirium tremens
Demens
Dependens
Depersonalisation
Depression
Designerdrugs
Desorientering
Devaluering
Diagnose
Diagnosesystem
Distriktspsykiatri
Dissociativ lidelse
Dobbeltbinding
Dobbeltdiagnose
Dopamin
Dyskinesi
Døgninstitution
Døgnsvingninger
 
Andre emner
Symptomer:
Angst
Hallucinationer
Søvnforstyrrelser
Vrangforestillinger
Flere symptomer -klik!

Sygdomme - overblik
:
Årsager til psykisk
sygdom

Det spørger lægen om
Undersøgelser
Skanning
Sådan stilles diagno-
sen

Diagnosesystemer
Medicin
Psykoterapi
Her får du behandling
Forebyggelse
Det kan man selv gøre

Psykiatriloven:
Bæltefiksering
Klagemuligheder
Tvangsbehandling
Tvangsindlæggelse
Tvangstilbageholdelse
 
Psykiatrisk
brevkasse
Angst
Depression
Fysisk eller psykisk
Krise
Medicin
Misbrug
OCD
Parforhold
Personligheds-
forstyrrelse

Psykose
Psykiatriloven
Psykoterapi
Spiseforstyrrelser
Øvrige emner
Alle spørgsmål
Øvrige

Adresser og links
Ordbog
Bognyt


 
ORDBOG

D


Daghospital
: Hospital eller afdeling, hvor de indlagte patienter kun kommer til behandling om dagen, men ikke om aftenen, om natten eller i weekenderne.

Dagpatient
: En patient, der er indlagt på hospital om dagen, men som er hjemme om aftenen, natten og i weekenderne.

Delirium tremens
: Alkoholikere, der holder op med at drikke, risikerer at få delirium tremens. Det er en alvorlig abstinenstilstand, hvor man bliver forvirret, oplever voldsom angst og som regel får synshallucinationer, hvor man f.eks. ser krybdyr. Delirium tremens kan være farligt og skal behandles på sygehus.

Demens
: En sygdom hvor hjernens funktioner svækkes, så man får svært ved at huske, koncentrere sig, tænke og planlægge. Der findes flere former for demens, men den hyppigste er Alzheimers demens.

Dependens
: Afhængighed. Hvis man er dependent føler man sig hjælpeløs, og man underordner sig andre mennesker og lader dem træffe beslutninger for sig.

Depersonalisation
: Oplevelse af at man er en anden end den man er. Man føler sig forandret og forkert.

Depression
: Psykisk sygdom hvor man bl.a. er nedtrykt, træt og mangler energi, lyst og interesse. En depression kan være let, moderat eller svær. Hvis man har en svær depression, kan man ligefrem blive psykotisk, eller man kan holde helt op med at spise og drikke.

Designerdrugs
: Euforiserende stoffer, som påvirker hjernen, så man bliver mere aktiv, vågen og glad. Designerdrugs er lavet syntetisk, og de mest kendte er amfetamin, LSD og ecstasy.

Desorientering
: At man ikke er fuldstændigt klar over, hvor man er, hvad klokken er, hvornår man er født, hvor man bor og hvad man hedder. Mennesker med delirium er ofte desorienterede, og det samme kan gælde mennesker med alvorlig demens.

Devaluering
: Et psykoanalytisk begreb. Forsvarsmekanisme hvor man har en negativ eller nedgørende holdning over for sig selv eller andre mennesker.

Diagnose
: Betegnelse for en sygdom eller tilstand. ”Det, man fejler”.

Diagnosesystem
: Et sæt regler for, hvilke kriterier der skal være opfyldt for at man har en bestemt sygdom. I Danmark bruger vi WHO’s internationale diagnosesystem, ICD-10.

Distriktspsykiatri
: I distriktspsykiatrien er der ansat psykiatere, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker og ofte også ergoterapeuter og fysioterapeuter. På den måde kan mennesker med alvorlige psykiske sygdomme, f.eks. skizofreni, få flere forskellige former for behandling det samme sted. Og behandlingen kan foregå uden at man bliver indlagt. Enten i det distriktspsykiatriske center eller i eget hjem.
Man finder oplysninger om distriktspsykiatrien på sit amts hjemmeside. Oftest står det under sundhed, sygehus eller psykiatri.

Dissociativ lidelse
: En tilstand som opstår efter et psykisk traume. Det kan bl.a. vise sig ved at man er i en tågetilstand, hvor man ikke ved, hvem man er eller hvor man er.

Dobbeltbinding
: Flertydig måde at kommunikere på hvor man siger et, men gør noget andet og derefter kritiserer den andens reaktion. I 1970’ernes antipsykiatriske bølge var der forskere der mente at forældres dobbeltbinding kunne føre til at et ungt menneske udviklede skizofreni. I dag ved man, at der ikke er noget der tyder på, at denne teori holder.

Dobbeltdiagnose
: Hvis et menneske både har en psykisk sygdom som f.eks. skizofreni og samtidig har et alkohol- eller stofmisbrug, har han eller hun en dobbeltdiagnose.


Dopamin:
 Et af de signalstoffer der har betydning for, hvordan hjernen fungerer. Ifølge den såkaldte dopaminhypotese har man en forhøjet aktivitet af dopamin i hjernen, hvis man er psykotisk. Antipsykotisk medicin nedsætter aktiviteten af dopamin i hjernen.

Dyskinesi
: En forstyrrelse som gør at man ikke har fuld kontrol over sine bevægelser. Ofte bruger man begrebet i forbindelse med bivirkninger ved antipsykotisk medicin, hvor nogle af bivirkningerne er at man får dyskinesier, f.eks. i form af ufrivillige bevægelser med tungen.

Døgninstitution
: En døgninstitution er et bosted eller behandlingssted, hvor der er personale hele døgnet, dvs. børnehjem og socialpædagogiske institutioner som f.eks. skoleobservationshjem og behandlingshjem.

Døgnsvingninger
: Bruges om symptomer som er anderledes på nogle tidspunkter af døgnet end andre, f.eks. kan man have døgnsvingninger, hvis man er deprimeret, og depressionen er værst om morgenen.


  A B C D
  E F G H
  I J K L
  M N O P
  Q R S T
  U V W X
  Y Z Æ Ø
  Å      
Sygdomme
alfabetisk
Agorafobi
Akut belastnings-
reaktion
Akut psykose
Alkoholmisbrug
Angst
Anoreksi

Borderline person-
lighedsforstyrrelse
Bulimi
Delirium/konfusion
Demens
Depression
Enkelfobi
Fødselspsykose

Generaliseret angst
Konfusion
Krise
Mani
Maniodepressiv
psykose


Panikangst
PTSD
Personligheds-
forstyrrelser
Socialangst
Tvangstilstand, OCD
Paranoid psykose
Psykoser

Skizofreni
Skizotypisk
sindslidelse
Stofmisbrug
Sygdome
inddelt i grupper
Angst:
Overblik
Agorafobi
Enkelfobi
Generaliseret angst
Panikangst
Socialangst

Krise:
Overblik
Akut belastnings-
reaktion

PTSD

Misbrug:
Alkoholmisbrug
Medicinmisbrug
Stofmisbrug

Personligheds-
forstyrrelser:

Overblik
Dependent person-
lighedsforstyrrelse

Dyssocial person-
lighedsforstyrrelse

Emotionelt ustabil
personligheds-
forstyrrelse
(Borderline)

Histrionisk person-
lighedsforstyrrelse

Narcissistisk person-
lighedsforstyrrelse

Paranoid person-
lighedsforstyrrelse

Skizoid person-
lighedsforstyrrelse

Tvangspræget per-
sonlighedsforstyrrelse
Ængstelig person-
lighedsforstyrrelse


Psykoser:
Overblik
Akut psykose
Delirium /konfusion
Fødselspsykose
Paranoid psykose

Spiseforstyrrelser:
Overblik
Anoreksi
Bulimi