NetPsykiater overskrift
Din speciallæge på nettet
 
Forsiden
Opslagsord
Behandlingsplan
Benægten
Beta-blokker
Biologisk psykiatri
Bipolar affektiv
sindslidelse
Bizarre
vrangforestillinger
Blackout
Borderline personlig-hedsforstyrrelse
Bulimi
Børne- og
ungdomspsykiatri
Børnesagkyndig
 
Andre emner
Symptomer:
Angst
Hallucinationer
Søvnforstyrrelser
Vrangforestillinger
Flere symptomer -klik!

Sygdomme - overblik
:
Årsager til psykisk
sygdom

Det spørger lægen om
Undersøgelser
Skanning
Sådan stilles diagno-
sen

Diagnosesystemer
Medicin
Psykoterapi
Her får du behandling
Forebyggelse
Det kan man selv gøre

Psykiatriloven:
Bæltefiksering
Klagemuligheder
Tvangsbehandling
Tvangsindlæggelse
Tvangstilbageholdelse
 
Psykiatrisk
brevkasse
Angst
Depression
Fysisk eller psykisk
Krise
Medicin
Misbrug
OCD
Parforhold
Personligheds-
forstyrrelse

Psykose
Psykiatriloven
Psykoterapi
Spiseforstyrrelser
Øvrige emner
Alle spørgsmål
Øvrige

Adresser og links
Ordbog
Bognyt


 
ORDBOG

B


Behandlingsplan
: Alle, der bliver indlagt på en psykiatrisk afdeling, skal ifølge psykiatriloven have lagt en behandlingsplan inden der er gået en uge. Planen skal indeholde en foreløbig diagnose, eventuelle supplerende undersøgelser, samt beskrive hvilken behandling der er planlagt. Det skal også fremgå, om man som patient kan acceptere planen.
Afdelingen har pligt til at forklare hvad planen går ud på og hvordan behandlingen kan hjælpe, så man selv har mulighed for at tage stilling. 

Benægten
: Et psykoanalytisk begreb for en forsvarsmekanisme, der skal forhindre en i at se smertelige eller ubehagelige kendsgerninger i øjnene. Optræder især hos mennesker, der er psykotiske.

Beta-blokker
: Medicin som sænker blodtrykket. Virker også mod rysten på hænderne, og man kan bruge det mod let nervøsitet og hjertebanken.

Biologisk psykiatri
: Den del af psykiatrien, som fokuserer på de fysiske aspekter ved de psykiske sygdomme, herunder teorier om hvordan medicin mod psykiske sygdomme påvirker signalstofferne i hjernen.

Bipolar affektiv sindslidelse
: Sådan kaldes den sygdom, der tidligere hed maniodepressiv psykose, i dag. Sygdommen viser sig ved at man har haft mindst én mani og derefter har haft mindst én mani eller depression.

Bizarre vrangforestillinger
: Vrangforestillinger er forestillinger, som man ikke deler med andre mennesker inden for samme religion eller kultur, og som man er overbevist om er virkelige, selv om de er forkerte.  Bizarre vrangforestillinger er vrangforestillinger, der er fuldstændig utænkelige, som f.eks. at man tror at man kommer fra en fremmed planet. Bizarre vrangforestillinger, der har varet over en måned, er et tegn på skizofreni.

Blackout
: Udtrykket bruges især om hukommelsestab når man har drukket store mængder alkohol. Pr. definition varer hukommelsestabet i mere end 12 timer. Ofte laver man under blackoutet ting man normalt ikke ville gøre, heller ikke selv om man var stærkt beruset.

Borderline personlighedsforstyrrelse
: Kaldes også emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse. Man handler impulsivt og uoverlagt. Man har svært ved at styre sit temperament og sin vrede, især hvis man bliver bremset i at følge sine impulser. Man har problemer med at bevare et nært forhold til andre mennesker. Forholdene bliver intense, men ustabile, og man har en tendens til splitting, dvs. at man inddeler andre mennesker i ”de gode” og ”de onde”, og man svinger mellem meget positive og meget negative følelser. 

Bulimi
: En spiseforstyrrelse, hvor man på en tvangspræget måde spiser store mængder mad, som man evt. bagefter kaster op igen. Sygdommen ligner anoreksi, men forskellen er at man med bulimi har trangen til at overspise, og at man gør det. Samtidig bliver ens vægt som regel ikke faretruende lav som ved anoreksi.

Børne- og ungdomspsykiatri
: Et selvstændigt speciale i psykiatrien, som dækker børn og unge op til 21 år.   

Børnesagkyndig
: En børnepsykiater, klinisk børnepsykolog eller en anden ekspert, som det offentlige benytter, når der skal træffes afgørelser i sager, hvor børn er indblandet, f.eks. i spørgsmål om forældremyndighed, tvangsfjernelser osv
  A B C D
  E F G H
  I J K L
  M N O P
  Q R S T
  U V W X
  Y Z Æ Ø
  Å      
Sygdomme
alfabetisk
Agorafobi
Akut belastnings-
reaktion
Akut psykose
Alkoholmisbrug
Angst
Anoreksi

Borderline person-
lighedsforstyrrelse
Bulimi
Delirium/konfusion
Demens
Depression
Enkelfobi
Fødselspsykose

Generaliseret angst
Konfusion
Krise
Mani
Maniodepressiv
psykose


Panikangst
PTSD
Personligheds-
forstyrrelser
Socialangst
Tvangstilstand, OCD
Paranoid psykose
Psykoser

Skizofreni
Skizotypisk
sindslidelse
Stofmisbrug
Sygdome
inddelt i grupper
Angst:
Overblik
Agorafobi
Enkelfobi
Generaliseret angst
Panikangst
Socialangst

Krise:
Overblik
Akut belastnings-
reaktion

PTSD

Misbrug:
Alkoholmisbrug
Medicinmisbrug
Stofmisbrug

Personligheds-
forstyrrelser:

Overblik
Dependent person-
lighedsforstyrrelse

Dyssocial person-
lighedsforstyrrelse

Emotionelt ustabil
personligheds-
forstyrrelse
(Borderline)

Histrionisk person-
lighedsforstyrrelse

Narcissistisk person-
lighedsforstyrrelse

Paranoid person-
lighedsforstyrrelse

Skizoid person-
lighedsforstyrrelse

Tvangspræget per-
sonlighedsforstyrrelse
Ængstelig person-
lighedsforstyrrelse


Psykoser:
Overblik
Akut psykose
Delirium /konfusion
Fødselspsykose
Paranoid psykose

Spiseforstyrrelser:
Overblik
Anoreksi
Bulimi